Omslagsbilde av Stortingsmelding nr. 40. Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevnehttps://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-40-2002-2003-/id197129/