Omslagsbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22De nordiske land tydeliggjør gjennom handlingsplanen betydningen av å samarbeide for å utvikle gode levekår for alle. I rapporten pekes det spesielt på tre viktige områder:

Menneskelige rettigheter:

Å støtte og styrke arbeidet med å gjennomføre i alle de nordiske land en gjennomføring og overvåkning av FN:s konvensjon om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser.

Områder som må videreutvikles:

Å gjennomføre universell utforming av ulike miljø for å styrke inkludering, fremme likestilling og motvirke diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser i alle samfunnets deler gjennom strategisk integrering av funksjonshinderperspektiv i arbeidet for bedre utvikling.

Bevegelsesfrihet:

Å fremme fri bevegelse og fjerne hindringer som spesialt personer med funksjonsnedsettelse utsettes for.

Handlingsplanen som gjelder for 2018 – 2022 kan du laste ned her

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22.pdf