Prosjekter

Logoen til Frivillighet Norge

Etablerer nettside for å samle og fremme fritidsaktiviteter for barn og unge

17. januar 2020

Frivillighet Norge har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB til å videreutvikle Frivillig.no og til å etablere en ny nettside hvor frivillige organisasjoner kan presentere fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6 – 18 år

Logoen til Tilgjengelighet Kultur-Norge

Tilgjengelighet Kultur-Norge

14. juni 2016

Interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører og Norske Festivaler vil gjennom prosjektet Tilgjengelighet Kultur–Norge gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.