Apper

Bildet viser hvordan man finner tilgjengelige fiskeplasser i app fra Norges jeger- og fiskerforening sin app

Fiskeplasser for alle

02. juli 2019

Norges Jeger- og fiskerforbund har lansert i sin app en ny kartfunksjon som synliggjør fiskeplasser som er tilgjengelige også for personer med behov for en rullestol.

Bilde av en mobiltelefon som viser appen til DNT

En tilrettelagt turkalender for personer med utviklingshemming

09. juni 2017

Den Norske Turistforeningen (DNT) lanserte i februar en egen app som retter seg mot utviklingshemmede. Den fungerer som en oppslagstavle for planlagte aktiviteter. Den inneholder enkle tekster og symboler. Fagpersoner snakker om dette som et snakkeark.

Bilde av jente med en smarttelefon

Appbiblioteket.no

09. juni 2017

Appbibliotek.no er en nettside fra NAV om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bilde av Simon Flack som presenterer tilgjengelighetsappen Moveasy

Moveasy - app for tilgjengelighet

06. juni 2016

Med midler fra Extra-stiftelsen utviklet Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser og Norges handikapforbund, Moveasy, en app som skulle samle brukeropplevd universell utforming eller mangel på sådan.