Stikkord

Velg stikkord
Velg stikkord

drop-in metoden

Bilde av en gruppe playmobil-figurer, noen voksne og noen barn

Nytt prosjekt

Følg meg hele veien hjem – sammen om habilitering

"Følg meg hele veien hjem” har som mål å styrke samhandlingen mellom kommune og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) før, under og etter habiliteringsopphold for barn og unge ved VHSS.

Ingressbilde til artikkel om den nye nettsiden til Drop-IN metoden

Ny nettside for Drop-IN metoden

10. mai 2023

Det er blitt laget en ny nettside for Drop-IN metoden. 

Skjermbilde av nettsiden til Drop-In metoden

Utvikling av Drop-In metoden

Elevdeltakelse og aktivitet i et forebyggende læringsmiljø

12. august 2016

Universitetet i Agder (UiA), institutt for pedagogikk, og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung, fikk i 2013 prosjektmidler gjennom Helsedirektoratet sin satsning Psykisk helse i skolen. Midlene skulle brukes til å rette fokus mot alle elever og spesielt de elever som pendler mellom behandling og skole.

Skjermbilde av Drop-In metodens nettside

Prosjekter og publikasjoner

Drop-In – Å endre elevrollen gjennom veiledning

01. juni 2016

Drop-In metoden er utviklet for å støtte elever i utviklingen av elevrollen.

 

Litteraturliste Undervisning 2014

Litteraturliste fra undervisning på Universitetet i Nordland 10. og 14. november 2014, Perspektiver på samhandling og inkludering i praksis.