Forskning

Norsk nettverk for Funksjonshemmingsforskning, NNFF

Norsk akademi for habiliteringsforskning, https://helse-bergen.no/avdelinger/rehabiliteringsklinikken/regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/norsk-akademi-for-habiliteringsforskning

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett, FOBU, https://www.nih.no/forskning/forskning-pa-nih/forskningssentre/fobu/

Nordlandsforskning, https://www.nordlandsforskning.no/nb

Universitet/høgskole

Nord universitet, https://www.nord.no

Klinisk akademisk forskningsgruppe ENABLE (KAG-Enable), https://www.ntnu.no/inb/kag-fysisk-aktivitet-og-funksjonsnedsettelse#/view/about

Norges idrettshøgskole, NIH, https://www.nih.no/

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, https://www.usn.no/

Universitetet i Agder, UIA, https://www.uia.no/

VID vitenskapelige høgskole, https://vid.no/

Nasjonale kompetansemiljø

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, https://mhfa.no

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, NAKU, https://naku.no/

Danmark: Videnscenter om handicap, https://videnomhandicap.dk

Brukerorganisasjoner

Norsk forbund for utviklingshemmede, NFU, https://www.nfunorge.org/

Handikappede barns foreldreforening, HBF, https://www.hbf.no/

Unge funksjonshemmede, https://ungefunksjonshemmede.no/

Norges handikapforbund, NHF, https://nhf.no/

Kommuner og fylkeskommuner

Nordland fylkeskommune

Kommuner i prosjektsamarbeid og andre samarbeid:

Vestvågøy | Askøy | Horten | Stjørdal | Moss | Lillestrøm

Idretten

Paraidrettssenteret i Trøndelag, https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/paraidrett/paraidrettssenteret-i-trondelag/

Norges idrettsforbund, Paraidrett, https://www.paraidrett.no/

Spesialisthelsetjeneste

Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter, https://www.rkhr.no/

Beitostølen helsesportsenter, BHSS, https://www.bhss.no/

Valnesfjord helsesportssenter, VHSS, https://www.vhss.no

Sykehuset i Vestfold, https://www.siv.no/

Energisenteret for barn og unge, Haukeland, https://helse-bergen.no/avdelinger/energisenteret-for-barn-og-unge

Stiftelser, andre

Stiftelsen SOR, https://www.stiftelsensor.no/

Norges frivilligsentraler, https://frivilligsentral.no/

SINTEF helse, https://www.sintef.no/digital/tema2/helse/