Omslagsbilde til veileder for Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenestenSystemet omfatter høyspesialisert behandling som bør sentraliseres til ett eller to steder i landet: nasjonale eller flerregionale behandlingstjenester (tidligere betegnet lands– og flerregionale funksjoner), og alle nasjonale kompetansetjenester (tidligere betegnet kompetansesentre) i spesialisthelsetjenesten. Disse styres av Veileder til Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Les om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten på Regjeringen.no. På denne siden kan gjeldende veileder lastes ned i nyeste versjon.