velferdsteknologi

Kvikk-guide til implementering av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

26. mars 2021

Kvikk-guiden gir praktisk veiledning til aktiviteter og vurderinger som er nødvendig ved utprøving og innføring av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

BMC health service reserch

Funksjonshemmet og innvandrer, en dobbel minoritetsutfordring

19. februar 2021

En kvalitativ studie om erfaringer gjort av innvandrerforeldre som har barn med funksjonsnedsettelse og deres navigering i det norske helse- og rehabiliteringssystemet

til art Arfa, Solvang, Jansen, Nyqist

Utfordringer og tilretteleggere som støtter fortsatt deltakelse etter rehabilitering

19. februar 2021

Opplevelser fra innvandrerforeldre og deres barn med funksjonsnedsettelse

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

30. juni 2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Bilde av forsiden til nettstedet Læringsplattformen

Nytt e- læringsprogram for individuell plan

18. februar 2020

Helsedirektoratet har lansert et nytt e-læringsprogram om individuell plan og koordinator.

Mange hender som er samlet og har påmalt et rødt hjerte

Evaluering av «tverrfakultetlig» undervisning om aktivitet og deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse

17. januar 2020

Kompetansetjenesten har de siste seks år hatt to dager med «tverrfakultetlig» undervisning for studenter ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Lærerutdanning og Fakultet for Helsevitenskap). Tema har vært Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter, med fokus på personer med en funksjonsnedsettelse. Etter årets undervisning ble det gjennomført en evaluering for å finne ut om vi når målet for undervisningen.

SSM

Utlysing av FoU-midler fra Stiftelsen Sophies Minde

28. juni 2018

Stiftelsen Sophies Minde, SSM, utlyser midler til forskning og utvikling for 2018.

Bilde av ungdommer som er med i en tautrekkingskonkurranse

Seminar på Norges Idrettshøgskole

Fysisk aktivitet og funksjonshemming

13. september 2017

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Skjermbilde av nettsiden til knutepunktet Fritid for alle

Faglig knutepunktansvar for feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

15. juni 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har ansvaret for å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse, nasjonalt. Satsingen gjennomføres i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.