Fritid

Velg stikkord
Velg stikkord
Bilde av Ellen Aspelund

Fritid for alle-prisen 2021

Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle-prisen 2021

22. november 2021
Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle – prisen for sin oppfølgning av bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter.
Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

19. november 2021
Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Bilde av Per-Einar Johannessen /fv.) og Svein Bergem

Paraidrettssenteret i Trøndelag

19. november 2021
I februar 2022 vil Trøndelag idrettskrets åpne Norges første Paraidrettssenter. Senteret skal ha tilholdssted i den nye Ranheim Aktivitetshall i Trondheim som bygges av Ranheim IL.
Rullestolbasket

Samarbeidsavtale mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT)

19. november 2021
Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). Avtalen omfatter kompetanseutvikling og samarbeid rundt for...

Gruppebilde av deltakere på dagseminar

"Aktive sammen", dagsseminar i Rogaland

08. november 2021
Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland, KS Rogaland, Eldrerådet i Rogaland og Norges Frivilligsentraler.
Bilde av Ellen Margrete Graarud

Fritid for alle – prisen 2021

Ellen Margrete Graarud fikk Fritid for alle-prisen på Lillestrøm rådhus

01. november 2021
Ellen Margrete Graarud var invitert til et planleggingsmøte. Overraskelsen var derfor stor når møtet med kollegaer startet med prisutdelingen.

Foto VHSS, fotograf Inger Sjøberg

Aktive sammen - ny nettside

29. oktober 2021
Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.
Bilde av Kristin Soldal

Fritid for alle – prisen 2021

Kristin Andresen Soldal fikk tildelt Fritid for alle-prisen i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet

28. september 2021
Kristin Andresen Soldal fikk 28. september, Fritid for alle-prisen for sin innsats med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten nasjonalt.

Bilde av Line Merethe Løberg

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

21. september 2021
Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjene...
Bilde av Solvor Sandmark

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

20. august 2021
Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.

Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

09. august 2021
Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i...
Bilde av Svein Einarsbøl

Fritid for alle – prisen 2021

Svein Einarsbøl fikk Fritid for alle-prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i spesialisthelsetjenesten, kommunen og som frivillig i idretten

21. juni 2021
Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

10. mars 2021
Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.
Ingressbilde til boken Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Frivillighet

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan ...

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

30. juni 2020
Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av res...
Bilde av Ellen Aspelund

Fritid for alle-prisen 2021

Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle-prisen 2021

22. november 2021
Forlagsredaktør Ellen Aspelund i Fagbokforlaget fikk Fritid for alle – prisen for sin oppfølgning av bokserien Aktivitet, deltakelse og likeverdige muligheter.
Bilde av Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm

Fritid for alle-prisen 2021

19. november 2021
Anita Kivijervi og Jorunn Sleveland Nordholm fikk Fritid for alle-prisen i Alta for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.
Bilde av Per-Einar Johannessen /fv.) og Svein Bergem

Paraidrettssenteret i Trøndelag

19. november 2021
I februar 2022 vil Trøndelag idrettskrets åpne Norges første Paraidrettssenter. Senteret skal ha tilholdssted i den nye Ranheim Aktivitetshall i Trondheim som bygges av Ranheim IL.

Rullestolbasket

Samarbeidsavtale mellom Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT)

19. november 2021
Paraidrettssenteret i Trøndelag (PIT) har inngått avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF). Avtalen omfatter kompetanseutvikling og samarbeid rundt for...
Gruppebilde av deltakere på dagseminar

"Aktive sammen", dagsseminar i Rogaland

08. november 2021
Dagsseminar Aktive Sammen ble gjennomført av Frivillig Rogaland, det Regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Rogaland, KS Rogaland, Eldrerådet i Rogaland og Norges Frivilligsentraler.
Bilde av Ellen Margrete Graarud

Fritid for alle – prisen 2021

Ellen Margrete Graarud fikk Fritid for alle-prisen på Lillestrøm rådhus

01. november 2021
Ellen Margrete Graarud var invitert til et planleggingsmøte. Overraskelsen var derfor stor når møtet med kollegaer startet med prisutdelingen.

Foto VHSS, fotograf Inger Sjøberg

Aktive sammen - ny nettside

29. oktober 2021
Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familier støtte til å etablere og opprettholde tilhørighet til sosiale nettverk.
Bilde av Kristin Soldal

Fritid for alle – prisen 2021

Kristin Andresen Soldal fikk tildelt Fritid for alle-prisen i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet

28. september 2021
Kristin Andresen Soldal fikk 28. september, Fritid for alle-prisen for sin innsats med å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten nasjonalt.
Bilde av Line Merethe Løberg

Fritid for alle – prisen 2021

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

21. september 2021
Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som ansatt i spesialisthelsetjene...

Bilde av Solvor Sandmark

Fritid for alle – prisen 2021

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

20. august 2021
Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og for sitt engasjement for å styrke fagfeltet regionalt og nasjonalt.
Skjermbilde av forsiden til nettsiden fritid123.no

Skulle du ønske din kommune hadde sin egen fritid123.no?

09. august 2021
Modum kommune så behov for å gjøre det enkelt for innbyggerne å finne ut hvilke organiserte fritidsaktiviteter som finnes. De utviklet derfor www.fritid123.no for Modum, Sigdal og Krødsherad kommune i...
Bilde av Svein Einarsbøl

Fritid for alle – prisen 2021

Svein Einarsbøl fikk Fritid for alle-prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i spesialisthelsetjenesten, kommunen og som frivillig i idretten

21. juni 2021
Fritid for alle – prisen 2021 skal hedre 10 personer som har vært med på å styrke og videreutvikle feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse i løpet av de siste 30 årene. 

Skjermbilde av nettsiden aktivitetsguiden.no som viser et jentelag som jubler

Aktivitetsguiden.no

10. mars 2021
Nettsiden aktivitetsguiden.no er et verktøy som kan støtte idrettsrådene i arbeidet for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett.
Ingressbilde til boken Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Frivillighet

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan ...
Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

30. juni 2020
Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av res...