Foto av et basseng i syden

Ferie for utviklingshemmede

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenter...
Ny artikkel i "Tidsskrift for velferdsforskning" om aktivitetshjelpemidler

Hvilke erfaringer har barn, ungdom og deres foresatte med aktivitetshjelpemidler?

Hvordan opplever unge brukere og deres foresatte at aktivitetshjelpemidler kan bidra til å øke delta...
ALLEMED konferansen 2023

ALLEMED-konferansen 2023

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige...
Fotografi av tre barn i som sitter på et skateboard og ler

Inkludering i kulturliv

Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiv...
Ingressbilde_likestilling

​NKBUF sitt innspill til Likestillings- og mangfoldsutvalget

Likestillings- og mangfoldsutvalget har fått i oppgave å utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som ...

ALLEMED Ung

Barn og unge må gis mulighet til å arbeide for at alle kan  delta i organiserte fritidsaktiviteter. Deres stemme er viktig når tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse skal styrkes og videreutvikles.

Undervisning på Nord Universitet 10.-11. nov. 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har sammen med tre fakulteter ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og ku...

Barnas Ridderuke 2023

Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år på Beitostølen. Uka har fokus på grunnleggende skiferdigheter, og avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 20.januar 2023. OBS! Påmeldingsfrist 25.11.2022

Mosjon og trening

En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.

Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitet

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hverandre i denne digitale konferansen.


Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov

Mange har over flere år arbeidet for å få FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven. Et viktig steg på veien ble tatt når regjeringen denne uken presenterte at de vil utrede hvordan dette skal skje.

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i treneropplæring og holdningsskapende arbeid for å gj...

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et hefte som ble utgitt i 2021.

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om fritidsaktiviteter for barn og unge.

LASTER