Bilde av Bodø, fotografert fra sjøsiden.

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2022

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse ...
Illustrasjonsbilde av ulike helsetjenester hos en person

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen skjer det endringer knyttet til koordinatorordningen for familier me...
Frambu

Frambukonferansen 2022: Sjeldent lykkelig

Frambukonferansen 2022 har tittelen «Sjeldent lykkelig» og handler om livskvalitet.
Omslagsbilde til Nordland fylkeskommunes strategi mot ungt utenforskap

Divna. Aktan. Alle. Sammen.

Nordland Fylkeskommune (NFK) har utformet en strategi som skal motvirke ungt utenforskap i Nordland....

Barrierefri fritid

Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.

Fritidsaktiviteter med assistanse

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivi...

Sammen mot felles mål

Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på.

Viktig læringsnettverk

Nettverket "Bli med - Aktiv fritid for alle" har som mål å gi et kunnskapsløft for og med ansatte som tilrettelegger fritid for barn og unge i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor.

Fritid for alle

Helsedirektoratet etablerte i 2007 det nasjonale knutepunktet Fritid for alle. Målet var å styrke og videreutvikle arbeidet med feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

nkbuf.no relanseres 1. februar

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser sin nettside har i all hovedsak vært uforandret de siste 6 årene. For å tilfredsstille kravene til offentlige nettsteder hva angår universell utforming, var det nå på tide med et ...

Bokserie

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF), har et ansvar for å løfte kunnskaps- og kompetansenivået nasjonalt til et slikt nivå at brukere, pårørende, tjenesteytere, politikere og forskere, har den kunnskapen som ...

Rapport om ungt utenforskap

Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller utenfor og hjelpeappar...

Ny bok! Fritid med Bistand

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen. 

LASTER