Ingressbilde til artikkel om forskningsmedvirkning

Vil du bidra med dine erfaringer fra pandemien?

Er du mellom 13 og 25 år og har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Vil du delta i et fors...
Logoen til Helsetilsynet

Nasjonalt tilsyn

Får barn i barne- og avlastningsboliger habilitering/opplæring i samsvar med sine behov?
Ingressbilde til artikkel om unge gamere

Hvordan hjelpe sårbare unge gamere?

Hjelpeapparatet har etter hvert begynt å ta i bruk gaming som verktøy for å hjelpe ungdom som står u...
Ingressbilde til artikkel om fritidforalle.no

Ny nettside til Fritid for alle

Knutepunktet Fritid for alle har fått en ny nettside. Vi håper dette gjør det lettere å finne kunnsk...
Foto av et basseng i syden

Ferie for utviklingshemmede

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenter...

ALLEMED-konferansen 2023

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen! I år er datoen 16. februar kl.09.00-14.30.

Inkludering i kulturliv

Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

ALLEMED Ung

Barn og unge må gis mulighet til å arbeide for at alle kan  delta i organiserte fritidsaktiviteter. Deres stemme er viktig når tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse skal styrkes og videreutvikles.

Undervisning på Nord Universitet 10.-11. nov. 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har sammen med tre fakulteter ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og ku...

Barnas Ridderuke 2023

Barnas Ridderuke er en leirskoleuke for barn med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år på Beitostølen. Uka har fokus på grunnleggende skiferdigheter, og avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 20.januar 2023. OBS! Påmeldingsfrist 25.11.2022

Mosjon og trening

En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.

Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitet

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hverandre i denne digitale konferansen.


Regjeringen vil inkorporere CRPD i norsk lov

Mange har over flere år arbeidet for å få FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i menneskerettsloven. Et viktig steg på veien ble tatt når regjeringen denne uken presenterte at de vil utrede hvordan dette skal skje.

Bli barnas beste trener - det viktige første møtet

Hvordan kan vi gjøre det mulig for alle barn å delta i idrett sammen med venner og jevnaldrende? Agder idrettskrets har i samarbeid med Norges Handikapforbund utarbeidet tre filmer som kan brukes i treneropplæring og holdningsskapende arbeid for å gj...

LASTER