Ingressbilde til artikkel om boka dette passer ikke for sånne som deg

«Dette passer ikke for sånne som deg» – Fortellinger om fritid, forskjellsbehandling og funksjonsnedsettelse

Redd Barna har utgitt boka «Dette passer ikke for sånne som deg» –Fortellinger om fritid, forskjells...
Ingressbilde som viser tittelen på høringen som artikkelen handler om.

Høring - Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut til høring, utredningen om inkorporering av FNs k...
Foto av menn i rullestol som spiller para-curling

Nasjonal paraidrettskonferanse i Trondheim

Den neste nasjonale paraidrettskonferansen vil arrangeres i Trondheim 22.-23. mai 2024. Temaene vil ...
Ingressbilde til artikkel om rapporten Bruk av tjenester i spesialisthelsetjenesten og i kommunene blant barn og unge med habiliteringsbehov. Bildet viser et leende barn

Ny rapport om bruk av helsetjenester blant barn og unge med habiliteringsbehov

I en ny rapport fra Helsedirektoratet gis en oversikt over tjenester i spesialisthelsetjenesten og i...
Ingressbilde til artikkel om CRPD inn i norsk lov

CRPD anbefales å bli innlemmet i menneskerettsloven!

I dag overleverte ekspertutvalget som regjeringen har satt ned for å utrede hvordan FNs konvensjon o...

NKBUF sitt høringssvar til NOU 2023:13 På høy tid

Det kongelige kultur- og likestillingsdepartementet ønsker en bred deltakelse i den offentlige høringen rundt NOU 2023:13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter. Vår kompetansetjeneste støtter likestillings- og mangfoldsutvalget s...


Hjemmeveiledning

Hvordan kan kommunen skape et godt veiledningstilbud til familier med barn med nedsatt funksjonsevne? Bydel Søndre Nordstrand har gjennom prosjektet «Hjemmeveiledning - barn med nedsatt funksjonsevne» utviklet en arbeidsmetode hvor målet har vært å e...

Prosjekt barnekoordinator

1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbud til barn da retten til egen Barnekoordinator ble innført. Nå har den første evalueringen av denne lovpålagte ordningen kommet.

Undervisning til ledsagere

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har tidligere gjennomført et forskningsprosjekt som bekreftet at utfordringen for familier med barn med funksjonsnedsettelser ofte ikke er manglende rettigheter og muligheter, men...

Ferie for alle

I forskningsprosjektet «Ferie for alle» er det et mål å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere med omfattende ledsagerbehov får mulighet til å reise på ferie som andre i vårt samfunn. Vi har i Norge lite forskning på dette feltet. Vi...

LASTER