Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hj...
Skjermbilde av forsiden til nettsiden aktive sammen

Aktive Sammen – ny nettside

Metoden Aktive Sammen er utviklet for å gi frivillige og kommuner et verktøy når målet er å gi enkeltpersoner og familie...
Bilde av Kristin Soldal

Kristin Andresen Soldal fikk tildelt Fritid for alle-prisen i Bergen ved Høgskulen på Vestlandet

Kristin Andresen Soldal fikk 28. september, Fritid for alle-prisen for sin innsats med å styrke og videreutvikle støttek...
Bilde av Line Merethe Løberg

Line Merethe Løberg fikk Fritid for alle-prisen

Line Merethe Løberg fikk i dag prisen på Valnesfjord helsesportsenter for sin innsats for å styrke og videreutvikle felt...
Bilde av Solvor Sandmark

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle-prisen

Solvor Sandmark fikk Fritid for alle – prisen for sin innsats med å tilrettelegge fritid for andre i Gjøvik kommune og f...