Nordlys om høsten. Foto: Vegard Stien. Filnavn: Nordlys_om_hosten_VTT_00045_Foto_Vegard_Stien.JPG

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2023

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Tromsø og nasjonal forskningskonferans...
To unge para-alpinister

Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?

Forskningsprosjektet «Hva fasiliterer deltakelse i idrett for ungdom med funksjonsnedsettelser?» er ...
Bilde av beina til fire barn med støvler på

Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgj...
Skjermbilde av nettside

Leirskole – Et tilbud som må tilrettelegges for alle

Mange har reagert i sosiale medier etter at det ble skrevet om en gutt i Trondheim som ikke fikk del...
Bilde som viser folk på tur

Friluftsliv for alle

DNT, friluftsrådene og Statskog arbeider aktivt for å gjøre friluftsliv tilgjengelig for alle.

Hjemmeveiledning

Hvordan kan kommunen skape et godt veiledningstilbud til familier med barn med nedsatt funksjonsevne? Bydel Søndre Nordstrand har gjennom prosjektet «Hjemmeveiledning - barn med nedsatt funksjonsevne» utviklet en arbeidsmetode hvor målet har vært å e...

Prosjekt barnekoordinator

1. august 2022 fikk kommunene en tydelig plikt til å samordne tjenestetilbud til barn da retten til egen Barnekoordinator ble innført. Nå har den første evalueringen av denne lovpålagte ordningen kommet.

Prosjekt "Undervisning til ledsagere"

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har tidligere gjennomført et forskningsprosjekt som bekreftet at utfordringen for familier med barn med funksjonsnedsettelser ofte ikke er manglende rettigheter og muligheter, men...

Ferie for alle

I forskningsprosjektet «Ferie for alle» er det et mål å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge for at flere med omfattende ledsagerbehov får mulighet til å reise på ferie som andre i vårt samfunn. Vi har i Norge lite forskning på dette feltet. Vi...


Hvordan hjelpe sårbare unge gamere?

Hjelpeapparatet har etter hvert begynt å ta i bruk gaming som verktøy for å hjelpe ungdom som står utenfor skole og sosialt liv. Hvordan sørger vi for at erfaringene som skapes, resulterer i god praksis?

Ny nettside til Fritid for alle

Knutepunktet Fritid for alle har fått en ny nettside. Vi håper dette gjør det lettere å finne kunnskap rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ferie for utviklingshemmede

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.

ALLEMED-konferansen 2023

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen! I år er datoen 16. februar kl.09.00-14.30.

Inkludering i kulturliv

Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

LASTER