Bilde av Bodø, fotografert fra sjøsiden.

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2022

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse ...
Ingressbilde_reddbarna

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsett...
Aktivibarnehagen.no

Aktiv i barnehagen

30. September 2022 lanseres nettstedet aktivibarnehagen.no. En digital verktøykasse som skal være en...
Logoen til Ungfritid

Ungfritid.no

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut informasjon om ...
Ingressbilde_ALLEMED

Inkluderende fritid. Hvordan kan dette bli virkelighet for barn og unge med funksjonsnedsettelser?

Frivillige organisasjoner og kommuner arbeider for at alle barn og unge skal få delta i fritidsaktiv...

Kartlegging av turveger – ny rapport

I Vestfold og Telemark har mange kommuner i flere år jobbet målrettet og tverrfaglig med utvikling av turveger for alle. Tilgjengelige turveger i nærmiljøet inkluderer alle brukergrupper og styrker både stedsutvikling og folkehelse.

Å oppdage og fange magien

Hva skal til for at barn og unge med funksjonsnedsettelse skal forbli aktiv etter et habiliteringsopphold? Hva er de aktive faktorene (ICF-CY) for barn og unge med funksjonsnedsettelse som deltar på opphold på Beitostølen Helsesportsenter, sett fra u...

Fritidserklæringen fornyes

Regjeringen, KS og flere aktører innenfor frivilligheten forplikter seg til å arbeide for at alle barn og unge kan delta i minst en fritidsaktivitet med andre.

Ungdata 2022

Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive forskningsresultater. Det gjør det samtidig lettere ...

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen skjer det endringer knyttet til koordinatorordningen for familier med barn og unge med alvorlige funksjonsnedsettelser. Fra 1. august 2022 blir retten til Barnekoordinator lovfestet.

Divna. Aktan. Alle. Sammen.

Nordland Fylkeskommune (NFK) har utformet en strategi som skal motvirke ungt utenforskap i Nordland. Arbeidet med tilhørende handlingsprogram til strategien er i gang. Målgruppen for arbeidet er barn og unge voksne i aldersgruppen 0-29 år.

Barrierefri fritid

Professor Inger Marie Lid og styreleder for Unge funksjonshemmede, Inger Tunem var nylig gjester hos Solveig Kloppen for å snakke om fritid.

Fritidsaktiviteter med assistanse

Kommunene Fet, Skedsmo og Sørum ble fra 1. januar 2020 til Lillestrøm kommune. For å møte denne utfordringen deltok ansatte i den nye kommunen i et kompetanse- og innovasjonsprosjekt (2019 – 2020) for å styrke kunnskapen, og øke samarbeidet med frivi...

Sammen mot felles mål

Hvordan kan offentlige tjenester gi barn og unge med sammensatte behov og deres foresatte, et sømløst persontilpasset og forutsigbart tilbud? Dette forsøker prosjektet Alvorlig sykt barn å gi svar på.

LASTER