Ingressbilde til artikkel om NOU 2023: 1

På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Likestillings- og mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. De har ut...
Ingressbilde til artikkel om ny rapport fra Redd Barna

Barn med funksjonsnedsettelser - diskriminering vs. inkludering

I Redd Barnas nye rapport har de snakket med ungdommer og unge voksne med funksjonsnedsettelser, for...
Ingressbilde til artikkel om spørreundersøkelse om Inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i fritidsaktiviteter

Barn og unge med funksjonsnedsettelser sine muligheter for deltakelse i fritidsaktiviteter

Hvordan organiserer og følger kommunene opp barn og unge med nedsatt funksjonsevne sin rett til frit...
Bilde av Tromsø. Copyright: Bård Løken / www.nordnorge.com /

Norsk akademi for habiliteringsforskning – Konferanse 2023

Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Tromsø og nasjonal forskningskonferans...
Forsiden av boken

Promoting Physical Activity and Fitness: Supporting Individuals with Childhood-Onset Disabilities

Ny fagbok om betydningen av fysisk aktivitet, og hvordan man kan være fysisk aktiv til tross for sin...

Hvordan hjelpe sårbare unge gamere?

Hjelpeapparatet har etter hvert begynt å ta i bruk gaming som verktøy for å hjelpe ungdom som står utenfor skole og sosialt liv. Hvordan sørger vi for at erfaringene som skapes, resulterer i god praksis?

Ny nettside til Fritid for alle

Knutepunktet Fritid for alle har fått en ny nettside. Vi håper dette gjør det lettere å finne kunnskap rundt feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Ferie for utviklingshemmede

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) har utgitt en oversiktsartikkel som dokumenterer at vi har lite forskning om ferie for personer med utviklingshemming.

ALLEMED-konferansen 2023

ALLEMED ved Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge inviterer til den årlige ALLEMED-konferansen! I år er datoen 16. februar kl.09.00-14.30.

Inkludering i kulturliv

Overordnet mål med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

ALLEMED Ung

Barn og unge må gis mulighet til å arbeide for at alle kan  delta i organiserte fritidsaktiviteter. Deres stemme er viktig når tjenester i kommunene innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse skal styrkes og videreutvikles.

Undervisning på Nord Universitet 10.-11. nov. 2022

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har sammen med tre fakulteter ved Nord Universitet (Fakultet for Samfunnsvitenskap, Fakultet for Sykepleie og Folkehelsevitenskap, samt Fakultet for Lærerutdanning og kunst- og ku...

Mosjon og trening

En ny nettressurs er utviklet for å gi personer med utviklingshemming og andre, informasjon når man har lyst til å trene mer og bli i bedre form.


Nordisk digital konferanse om fysisk aktivitet

Hvordan kan vi samarbeide på tvers av sektorer og land for både umiddelbare helseeffekter og langsiktige gevinster? Bli inspirert av gode eksempler fra våre naboland, utveksle erfaringer og lær fra hverandre i denne digitale konferansen.

LASTER